miercuri, 9 septembrie 2015

Team Building

Team Building (1)

Considerând necesar să se înțeleagă importanța mare socială și economică pe care un management performant îl are, începem să vă prezentăm într-un serial de câteva articole, pe înțelesul fiecăruia, elemente importante de care trebuie să se țină seama în momentul înființării și desfășurării activității unei echipe, unele dintre aceste informații fiind necesar să fie cunoscute și aplicate chiar și în familie, nu doar în organizarea unei echipe care activează în cadrul unei societăți comerciale, unui ONG sau unei instituții de stat.
Pitești - Psiholog Mihaela Bălașa


Majoritatea activităților umane se desfășoară în echipă, fiind realizate de către două sau mai multe persoane, fiecare dintre ele având un rol bine determinat, între acestea ideal fiind să existe un efect sinergetic, de completare reciprocă.

O activitate umană eficientă este bine să se desfășoare pe bază de proiect, care trebuie să aibă câteva elemente clar definite încă de la început, printre care un rol foarte important îl are obiectivul care trebuie să fie îndeplinit prin acel proiect.

Obiectivul stabilit în cadrul unui proiect este realizabil doar de către o echipă condusă de către un om care este convins că proiectul respectiv este viabil, de către un om bine pregătit profesional, cu o atitudine permanent de învingător, un om motivat să îndeplinească respectivul obiectiv. Recomandabil este ca omul care conduce să aplice un management participativ și deciziile pe care echipa le va aplica să fie luate în urma unor discuții desfășurate între conducător și ceilalți membri din care este constituită echipa, ideal fiind ca toți să se considere situați pe aceeași treaptă de performanță, conducătorul fiind de fapt responsabilul care se bazează pe echipă pentru îndeplinirea obiectivului propus de proiect.

Primul pas care trebuie făcut pe un drum al succesului în echipă este alegerea membrilor echipei, a partenerului / partenerilor, în acest fericit caz, în care echipa poate fi construită special pentru atingerea unui obiectiv, acțiunile manageriale fiind mai simplu de efectuat, echipa având posibilitatea să fie modelată eficient încă de la început, numărul membrilor echipei, nivelul lor de pregătire profesională și recompensa muncii lor putând fi adaptate în funcție de cerințele proiectului.

O variantă mai dificilă este aceea în care un obiectiv trebuie atins de către o echipă deja constituită, care are o experiență în care apar și unele traume, unele disfuncționalități majore, care nu este omogenă, care acționează după reguli vechi, ineficiente, în care relațiile dintre membri săi componenți sunt mai tot timpul tensionate.

În general, obiectivul care trebuie realizat de către o echipă este stabilit de către:


  1. unul sau mai mulți finanțatori, care împuternicesc o persoană să acționeze în baza unui mandat, pentru îndeplinirea respectivului obiectiv (ex. în consiliul de administrație al unei societăți comerciale se stabilește creșterea cifrei de afaceri în fiecare lună, comparativ cu cea obținută în aceeași lună în anul precedent, cu un procent de 5 %, pentru îndeplinirea acestui obiectiv fiind împuternicit directorul general al societății);  
  1. de către o persoană, membră a echipei, care este și principalul finanțator al acestei echipe (ex. managerul unei societăți comerciale, care deține și ponderea cea mai mare a părților sociale și este administratorul societății comerciale respective, stabilește înființarea unui nou punct de lucru al societății, în care să se desfășoare o activitate comercială pe care societatea nu a mai desfășurat-o, cu o echipă nou formată, pe care el o va conduce, având ca obiectiv pentru primul an amortizarea investiției făcute și acoperirea cheltuielilor curente din veniturile obținute și realizarea în al doilea an a unui profit de 10%;
  1. de către o persoană împuternicită de către finanțator / finanțatori să realizeze un obiectiv stabilit de către cei care au rolul decizional principal în gestionarea resurselor financiare de care echipa poate dispune (ex. directorul unei societăți comerciale, angajat al respectivei societăți, pentru îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite de către angajatori stabilește reducerea cheltuielilor fixe lunare, comparativ cu aceleași luni din anul precedent cu 20%, concomitent cu creșterea cifrei de afaceri cu 10%, rentabilizând astfel semnificativ activitatea desfășurată de echipa pe care o conduce).


Deși în primă fază, la o lecturare rapidă, nu se identifică mari deosebiri în cele trei cazuri mai sus prezentate, atitudinea omului care stabilește obiectivul este total diferită, de cele mai multe ori, pentru cei mai mulți oameni, în funcție de implicarea financiară pe care o are în cadrul proiectului pe care dorește să-l implementeze.

În cazul 1) în care obiectivul este stabilit de către finanțatori care nu vor lucra în echipă pentru îndeplinirea obiectivului, este foarte important ca aceștia să împuterniceasă persoana potrivită pentru proiectul respectiv, să transmită acesteia un obiectiv clar, să stabilească cu claritate toate resursele de care persoana mandatată va dispune, să urmărească la termene clar stabilite (recomandat lunar sau chiar mai des) stadiul în care obiectivul este îndeplinit.

În cazul 2) în care obiectivul este stabilit de către o persoană membră a echipei, este foarte important ca această persoană să stabilească un obiectiv realizabil, adaptat nevoilor sale prezente sau viitoare, adaptat resurselor de care dispune - financiare, umane și de timp.

În cazul 3) în care obiectivul este stabilit de către o persoană împuternicită să conducă o echipă, este foarte important ca această persoană să înțeleagă foarte bine încă de la început ce obiectiv trebuie să realizeze, de ce resurse poate să dispună – de câți bani, de câți oameni și de cât timp.

Vom continua seria de articole despre construcția unei echipe performante și despre ce trebuie să se facă pentru ca echipa să funcționeze bine, într-o atmosferă de bună înțelegere și cu maximă eficiență.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu